Likovna umjetnost

Smiraj dana (Modra)

Petra Matković
 
Mentor red. prof. art. Tomislav Buntak
Asistent
Fakultet Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 4. semestar (diplomski)
Kolegij Slikanje 2/DN
Slika Smiraj dana (Modra) naslikana u tehnici ulje na platnu inspirirana je sutonom koji se kao motiv često ponavlja u mojim slikama. Ova je slika nastala sabiranjem više sjećanja na ljetne zalaske i ljetni suton koje stapam u jednu sliku te se na taj način lišava suvišnih detalja i narativa. Ovu sliku čine dva horizontalna polja naslikana u nijansama plave bez figurativnih elemenata. Granica između dvije plohe aludira na horizont te se jednostavnošću kompozicije nastoji prikazati ogoljena ideja modrog sutona.