Arhitektura

SPORT+

Marija Bašić
 
Mentor doc. art. Jakša Kalajžić, dipl. ing. arh.
Asistent doc. dr. sc. Sanja Matijević Barčot, dipl. ing. arh.
Fakultet Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu
Semestar 4. semestar (diplomski)
Kolegij Diplomski rad
Projektom SPORT+, sportsko-društvenog centra Stobreč, potiče se stvaranje nove gradskosti na rubu grada. Primjenjujući zaključke iz tipološke analize sportsko-rekreacijskih objekata koji kombiniraju društveno-kulturne sadržaje, prostor poprima programsko-događajnu višeznačnost. U naselju s nedovoljno razvijenom socijalnom infrastrukturom, sportsko-društveni centar postaje novi epicentar socijalizacije. Umjesto jednog velikog volumena, postavlja se šest manjih volumena. Obodnim trijemom volumeni se povezuju u cjelinu, a središnji prostor između volumena iskorištava se za pješačke i zelene površine. Na krovove volumena postavljaju se sportska igrališta, a nad trijemom staza za trčanje. Zaseban sustav čine vertikalne komunikacije. Volumeni predstavljaju sportske i društvene sadržaje koji su funkcionalno grupirani. Unutar volumena, služeći prostori smješteni su u središnjim jezgrama, postižući fluidnost služenih prostora.