Arhitektura

Sportski paviljon u vrtu

Fran Hodalj
 
Mentor red. prof. Tonči Žarnić & viš. pred. Marina Bertina
Asistent -
Fakultet Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 2. semestar (diplomski)
Kolegij Radionica arhitektonskog projektiranja II
Artificijelni vrt intenziviran je infrastrukturnim krovom. Svežnjevi stupova izrastaju iz tla u visinama zadanim umjetno izmijenjenim terenom i krovom od prefabriciranih elemenata pokrivenih pločama polikarbonata. Okomito na smjer pružanja sljemena dvostrešnih krovova formirano je glavno sljeme. Krov se postepeno rastavlja prema rubovima. Na čelične rešetke ovješene su transparentne PVC toplinske folije, čijim umnažanjem nastaju toplinske zone. Pod krovom je 9 vrtova različite vlažnosti i temperature, a u jednom je sportska dvorana ograđena transparentnim PE tubama. Prateći prostori dvorane smješteni su u predgotovljene čelične kontejnere na betonskoj plinti.