Vizualne komunikacije

Spring voda

Mia Šaban
 
Mentor doc. dr. sc. Maja Brozović
Asistent doc. dr. sc. Jelena Bulaja
Fakultet Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 1. semestar (diplomski)
Kolegij Realizacija idejnih rješenja 1
Ostalo Dizajn brošure za Spring vodu s okusima
U okviru kolegija Realizacija idejnih rješenja 1, izradila sam brošuru posvećenu Spring vodi, namijenjenu posebnoj ciljanoj skupini - izviđačima u dobi od 11 do 15 godina. Ova skupina mladih izviđača obiluje znatiželjom, aktivnošću te željom za usvajanjem novih vještina, stoga je brošura stvorena s pažnjom kako bi odgovarala njihovim potrebama i interesima. Što se tiče tehničkih karakteristika, riječ je o knjižnom bloku formata 200x145 mm, opseg je 12 listova, mreža je modularna, 5 stupaca i 5 redaka. Ilustracije su vesele, zaigrane, dinamične te potiču znatiželju. Od strukturalnih elemenata korištena je ploha i boja, te su uključena načela komponiranja poput simetrije, ritma i jedinstva. Što se tiče tehnološkog procesa izrade, korišten je premazani 170g/m², satenski mat papir, digitalni tisak 4/4, uključeni su doradni procesi poput obrezivanja i savijanje, a uvez je klamani.