Arhitektura

sretište / susreti na granici ; donji krivodol ; srpsko / bugarska granica

Lara Barjaktarić
 
Mentor Ivana Ergić
Asistent
Fakultet Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 4. semestar (diplomski)
Kolegij Diplomska radionica
Projekt „Srešta” re – interpretacija je materijalnoga, ali i metafizičkoga prostora. U trenutcima ponovljenih sukoba uslijed propitivanja granica, radi se povratak u fenomen među – prostora, prostora između dvije granice, „ničije zemlje”: praznina čiji identitet je uskraćena, a kao takav i ispražnjen, koji jedini u sebi prima događaj onih čiji su životi izmijenjeni posljedicom vlastitoga identiteta. Tema istražuje „projektiranje” praznine kroz njenu lingvističku strukturu te putem de – konstrukcije, prostor biva interpretiran u oprekama, a onda konačno i jedinstvu postavljenih pitanja.