Arhitektura

Stambena Zgrada – Natura

Ivan Dujić
 
Mentor Leo Modrčin
Asistent
Fakultet Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 4. semestar (preddiplomski)
Kolegij Studio II Arhitektura
Projekt prati tematski okvir arhitekture - nature, uspostavljanjem odnosa pravilnog rastera stambenih zgrada i ploha pejzaža koje izlaze van rastera. Kompleks je kompozicija 7 stambenih jedinica koje zajdeno s plohama krova i terena upotpunjuju niz referentnog okruženja. Stambene jedinice konstruirane su skeletnim koji akcentira jasan raster zgrada i stanova, koji poprimaju jasno odijeljenje funkcije služenih i služećih prostora, a istovremeno omogućava se sloboda kretanja i korištenja prostora koja je odraz šire slike projekta. Cijeli projekt je infrastruktura suživota s prirodom.