Vizualne komunikacije

Stevi – Cola

Leon Ginder
 
Mentor Filip Cvitić, doc. dr. sc.
Asistent
Fakultet Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 3. semestar (diplomski)
Kolegij Dizajn odabranog grafičkog proizvoda
Ostalo Grafički dizajn, dizajn ambalaže
Predloženi koncept inovativne limene ambalaže za osmišljeni imaginarni brend "Stevi - Cola" koji sadrži tri ekstenzije (Classic, Frajer i Gradska dekla) Classic - klasična cola herbalnog okusa Frajer - cola izotonik s okusom grepfruta Gradska dekla - cola s mineralima i kolagenom okusa maline Stevi - Cola je prvi hrvatski sok s okusom Cole, ali bez šećera. Umjesto šećera kao sladilo koristi se biljka stevija. Osmišljena je inovativna limenka koja ima funkciju ponovnog zatvaranja nakon prvog otvaranja te time postaje praktičnija potrošačima jer ne moraju odmah popiti sav sadržaj limenke. Također, takve limenke bi bile povratna ambalaža te bi se prale i ponovno punile što je ekološki gledano najpoželjnija opcija ambalaže.