Vizualne komunikacije

Tour life — Infografika

Mihael Šandro
 
Mentor Marija Juza
Asistent -
Fakultet Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 6. semestar (preddiplomski)
Kolegij Vizualne komunikacije
Pjesma Tour Life Vojka V vjerojatno će ući u povijest hrvatske diskografije zbog svojeg trajanja od 20 minuta, a u kojoj izvođač kompilira 'fejk fristajlove' kojima opisuje koncerte na svojim turnejama. Infografika je dizajnirana u formi publikacije u kojoj je prikazana detaljna analiza teksta pjesme kroz raznolike podatkovne usporedbe (riječi, znakovi, rime, vrijeme iščitavanja, učestalost ponavljanja...). Također sadrži vizualne reprezentacije spomenutih osoba, gradova, država, brendova kao i epitete koje Vojko V sebi pridodaje. Završni dio bavi se usporedbom trajanja pjesme i količinom riječi s drugim djelima, ne nužno iz rap žanra te reakcijama publike na samu pjesmu. Publikacija 'Tour life in data' kroz dizajn neuobičajeno interpretira odabrane karakteristike glazbenog djela, prevodi ga u zanimljiv informacijsko - vizualni sustav i omogućuje kvalitativnu analizu sadržaja pjesme.