Arhitektura

transnatural biome I giant petri dish

rebecca bobetko
 
Mentor dr.sc. idis turato, red.prof.
Asistent /
Fakultet Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 3. semestar (diplomski)
Kolegij radionica 3: arhitektonsko projektiranje
Ostalo rap3
transnatural /trans-ˈna-chə-rəl/ = being above or beyond nature + biome /ˈbaɪ.əʊm/ = a region of the earth's surface and the particular combination of climate, plants, and animals that are found in it. spoj slučajne antropocene arhitekture i tektonike špilja i kamena nastanjene autotrofnim i heterotrofnim organizmima čineći jednu golemu petrijevu zdjelicu različitih atmosfera i stanja. ideja stvaranja bioma /područja zemljine površine s posebnom kombinacijom klime i trofičkih stupnjeva koji se u njoj nalaze/. izmjena trenutne novom. artificijelno stvorena prirodnost. ekperiment u golemoj petrijevoj zdjelici – km3 - kamenolom. nova vizija u kojoj antropocena arhitektura koegzistira s akterima u njoj.

Unable to display the video. Check the URL: https://youtube.com/shorts/FAk4IcR87y0?feature=shared