Industrijski dizajn

Usmjerivač zraka

Petar Grđan
 
Mentor Ivana Fabrio
Asistent
Fakultet Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 3. semestar (preddiplomski)
Kolegij Industrijski dizajn
Širenje funkcije samog uređaja mijenja njegov ograničavajući naziv u usmjerivač zraka. Svojom funkcijom odvaja formu od arhetipa. Drška koja mijenja svoju poziciju i oblika sada se nalazi na stražnjem dijelu uređaja u formi blago distorzirane kugle. Kućište je oblikovano zaobljenim linijama koje prate siluetu. Usisna ventilacija koja se nalazi sa svake strane omogućuje brz i efikasan protok zraka, dok je cijev uža od ostatka kućišta kako bi se osnažio pritisak zraka. Interface sa dva para komandi nalazi se sa desne strane uređaja, a uključuju regulaciju snage i topline. Regulacija snage također služi kao dugme uključivanja uređaja. Utičnica za napajanje nalazi se na zadnjoj točci drške gdje ne ometa rad uređaja. Dodirna točka je najuži dio uređaja koji sjeda u držač. Namijenjen kao pripomoć samom uređaju dizajniran je kako bi se mogao savijat ostvarujući različite kutove.