Arhitektura

vertikal

fran hodalj + sanja hokal
Mentor prof. Ivana Ergić
Asistent -
Fakultet Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 1. semestar (diplomski)
Kolegij Radionica arhitektonskog projektiranja I
U bespravno izgrađenom naselju Kozari Bok i Kozari Putevi nekontrolirana izgradnja okupira parcele. Pristup arhitektonskoj intervenciji polazi od preusmjeravanja gradnje u visinu. Svaka parcela dobiva armirano betonski element, kao što je temelj, stup ili zid. Njihova pojavnost u početku gotovo nema značenje, postaju skulpture u prostoru. Omogućuju gradnju vertikalne komunikacije, koja postaje poticaj za širenje u visinu.