Vizualne komunikacije

Ženski list

Neva Šavorić
 
Mentor Marko Hrastovec
Asistent Andrija Mudnić
Fakultet Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 4. semestar (preddiplomski)
Kolegij Pismo i tipografija 4
Revival ženskog časopisa Ženski List. Iako je izvorni časopis uglavnom pisao o "ženskim" hobijima kao što su šivanje, pletenje i sl., doticao se i s dosta feminističkih tema. To sam podigla na n-tu potenciju. Teme i sami dizajn fokusiraju se oko razbijanja granica ženstvenosti i "ženskih" interesa.