Fotografija i film

Živa

Ana Sunara
 
Mentor Stanko Herceg
Asistent Pavel Posavec
Fakultet Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 5. semestar (preddiplomski)
Kolegij Fotografija i film 1
Fotografija prikazuje kako živino svjetlo u kontrastu s natrijevim može stvoriti sumornu i pomalo jezivu atmosferu na mjestu koje je uvijek vedro i puno života, studentskom domu.